COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Damijan Prosenak

Osebna bibliografija za obdobje 1992-20161992


1. PROSENAK, Damijan. Decentralno vodenje robotskih mehanizmov : diplomsko delo, (Tehniška fakulteta, Elektrotehnika, računalništvo in informatika, Diplomska dela visokošolskega študija). Maribor: [s.n.], 1992. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1272854]


2005


2. PROSENAK, Damijan. Programsko-tržni vidik preobrazbe v globalno tržno usmerjeno podjetje : magistrsko delo, (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, MBA, 146), (Podiplomski magistrski študij, Poslovodenje in organiziranje, MBA, Modul Mednarodni management). Slovenska Bistrica: [D. Prosenak], 2005. 233 f., graf. prikazi, večinoma tabele. [COBISS.SI-ID 8474140]


2007


3. PROSENAK, Damijan, MULEJ, Matjaž. Application of technology to enhancing of (co-)creative (co-)operation and socially responsible action of all in a society. V: Technology & social complexity : program & abstracts. Murcia: International Sociological Association, 2007, str. 24. [COBISS.SI-ID 9193500]

4. MULEJ, Matjaž, PROSENAK, Damijan. Družba in gospodarstvo z etiko družbene odgovornosti - možna peta faza družbeno-gospodarskega razvoja?. V: HRAST, Anita (ur.), et al. Vloga menedžerjev pri razvoju družbene odgovornosti v pridobitnih in nepridobitnih dejavnostih : zbornik prispevkov = Managers' role in the development of social responsibility in for-profit and not-for-profit organizations : conference proceedings. Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2007, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 9153564]

5. MULEJ, Matjaž, PROSENAK, Damijan. Družba in gospodarstvo z etiko družbene odgovornosti - možna peta faza družbeno-gospodarskega razvoja? = Society and economy of social responsibility - the fifth phase of socio-economic development?. V: Vloga menedžerjev pri razvoju družbene odgovornosti v pridobitnih in nepridobitnih dejavnostih. [Izd. na zgoščenki]. Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2007, [10] str. [COBISS.SI-ID 9154588]

6. JURŠE, Milan, TOMINC, Polona, PROSENAK, Damijan. Globalna tržna usmerjenost in inovativnost kot dejavnika uspešnosti slovenskih podjetij = Global market orientation and innovativeness as business success factors of Slovenian enterprises. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2007, letn. 53, št. 1/2, str. 3-17. [COBISS.SI-ID 9036316]

7. PROSENAK, Damijan, MULEJ, Matjaž. How can marketing contribute to increase of well-being in transitional (and other) societies?. V: SNOJ, Boris (ur.), MILFELNER, Borut (ur.). 1st International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, Slovenia, September 20th-21th, 2007. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2007, str. 127-133. [COBISS.SI-ID 9251100]

8. MULEJ, Matjaž, POTOČAN, Vojko, PROSENAK, Damijan. Innovative culture as a positive economic trend versus complacency as a negative economic trend. V: STROVSKIÎ, Leonid Evgen'evich (ur.). The fusion of economic culture in the context of market economy. Volume 3. Jekaterinburg: Federal Education Agency: The Urals State Technical University - UPI, 2007, vol. 3, str. 104-112. [COBISS.SI-ID 9336860]

9. MULEJ, Matjaž, MULEJ, Nastja, POTOČAN, Vojko, PROSENAK, Damijan, ŽENKO, Zdenka. A model to make Sustainable Future Happen. V: MARAZ, Boris (ur.), et al. The sustainable (development) future of mankind. Medosi [i. e.] Korte: SEM Institute for Climate Change, 2007, str. 116-154. [COBISS.SI-ID 10658332]

10. MULEJ, Matjaž, POTOČAN, Vojko, ŽENKO, Zdenka, PROSENAK, Damijan, HRAST, Anita. What will come after the investment, innovation and affluence phases of social development?. V: SHEFFIELD, Jim (ur.), FIELDEN, Kay (ur.). Systemic development : local solutions in a global environment : proceedings of the 13th Annual Australia and New Zeland Systems (ANZSYS) Conference, 2nd-5th December, 2007, Auckland, New Zeland. Goodyear: ISCE, 2007, 1 str. [COBISS.SI-ID 9326620]


2008


11. HRAST, Anita, PROSENAK, Damijan, MULEJ, Matjaž, POTOČAN, Vojko. Affluence - cause for dangers for sustainable future - to be solved by social responsibility. V: BOŽIČNIK, Stanislav, EĆIMOVIĆ, Timi, MULEJ, Matjaž. Sustainable future, requisite holism, and social responsibility : (against the current abuse of free market society). Penang: Ansted Service Centre, Ansted University Malaysia, School of Environmental Sciences; Korte: SEM Institute for Climate Change; Maribor: IRDO Institute for Development of Social Responsibility, 2008, str. [149-160]. [COBISS.SI-ID 9642268]

12. MULEJ, Matjaž, HRAST, Anita, PROSENAK, Damijan. A good future - by social responsibility, not technology alone. V: 16th Interdisciplinary Information Management Talks [also] IDIMT-2008, September 10-12, 2008, Jindřichův Hradec, Czech Republic. CHROUST, Gerhard (ur.), DOUCEK, Petr (ur.), KLAS, Jan (ur.). Managing the unmanageable, (Schriftenreihe Informatik, Bd. 25). Linz: Universitätsverlag R. Trauner, cop. 2008, str. 177-187. [COBISS.SI-ID 9600028]

13. MULEJ, Matjaž, POTOČAN, Vojko, ŽENKO, Zdenka, KNEZ-RIEDL, Jožica, HRAST, Anita, PROSENAK, Damijan. Innovation by social responsibility - against poverty in the global world. V: Integracija v mirovuju èkonomiku v kontekste èkonomičeskoî kul˝turu : materialy meždunarodnoî naučno-praktičeskoî konferencii : 19-21 nojabrja 2008 g. = The fusion of economic culture in the context of market economy : international conference proceedings : November 19-21, 2008. Čast˝ = Part 1-3. Ekaterinburg; = Yekaterinburg: UGTU-UPI Ural"skiî gosudarstvennyî tehničeskiî universitet - UPI: = USTU-UPI - Ural State Technical University, 2008, str. 81-91 (Part 3). [COBISS.SI-ID 9713180]

14. MULEJ, Matjaž, FATUR, Peter, KNEZ-RIEDL, Jožica, KOKOL, Andrej, MULEJ, Nastja, POTOČAN, Vojko, PROSENAK, Damijan, ŠKAFAR, Branko, ŽENKO, Zdenka, 1962- LIKAR, Borut (urednik). Invencijsko-inovacijski management z uporabo dialektične teorije sistemov : (podlaga za uresničitev ciljev Evropske unije glede inoviranja). 1. izd. Ljubljana: Korona plus, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-90592-8-9. [COBISS.SI-ID 237548800]

15. MULEJ, Matjaž, ŽENKO, Zdenka, POTOČAN, Vojko, KNEZ-RIEDL, Jožica, LIKAR, Borut, MARKIČ, Mirko, MULEJ, Nastja, PROSENAK, Damijan. The invention-innovation process management. V: TRAPPL, Robert (ur.). Cybernetics and systems 2008 : proceedings of the Nineteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, held at the University of Vienna, Austria, 25-28 March 2008. Vienna: Austrian Society for Cybernetic Studies, cop. 2008, vol. 2, str. 319-324. [COBISS.SI-ID 9426972]

16. PROSENAK, Damijan, MULEJ, Matjaž. O celovitosti in uporabnosti obstoječega koncepta družbene odgovornosti poslovanja = About holism and applicability of the existing concept of corporate social responsibility (CSR). Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2008, letn. 54, št. 3/4, str. 10-21. [COBISS.SI-ID 9512476]

17. PROSENAK, Damijan, MULEJ, Matjaž, SNOJ, Boris. A requisitely holistic approach to marketing in terms of social well-being. Kybernetes, ISSN 0368-492X, 2008, vol. 37, no. 9/10, str. 1508-1529. [COBISS.SI-ID 9699612]


2009


18. MULEJ, Matjaž, POTOČAN, Vojko, ŽENKO, Zdenka, ČANČER, Vesna, HRAST, Anita, PROSENAK, Damijan. Informal systems thinking by social responsibility concerning information. V: IDIMT-2009, System and humans - a complex relationship : [proceedings], (Schriftenreihe Informatik, Bd. 29). Linz: Trauner: Johannes Kepler Universität: SEA Institut für Systems Engineering & Automation, 2009, str. 193-205. [COBISS.SI-ID 9970204]

19. MULEJ, Matjaž, BELAK, Jernej, POTOČAN, Vojko, ŠTRUKELJ, Tjaša, ŽENKO, Zdenka, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, HRAST, Anita, PROSENAK, Damijan, BOŽIČNIK, Stanislav. Kriza - povod za inoviranje planiranja in vodenja v smeri k družbeni odgovornosti (podjetij) ter zadostni in potrebni celovitosti obnašanja ljudi = Crisis - a reason for innovation of planning and management toward (corporate) social responsibility and requisite holism of human behavior. V: Planiranje in vodenje organizacij v kriznih razmerah s poudarkom na aktualno temo Kriza - priložnost za pozitivne spremembe s primeri dobre prakse različnih organizacij : 34. posvetovanje, Društvo ekonomistov Maribor, Maribor, četrtek, 21. maja 2009. Maribor: Društvo ekonomistov, [2009], str. 7-31. [COBISS.SI-ID 9881884]

20. PROSENAK, Damijan, MULEJ, Matjaž. Social cause marketing as a tool : promotion of social responsibility. Effective Executive, ISSN 0972-5172, Sep. 2009, vol. 12, no. 9, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 10067484]


2010


21. MULEJ, Matjaž, BELAK, Jernej, POTOČAN, Vojko, ŠTRUKELJ, Tjaša, ŽENKO, Zdenka, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, HRAST, Anita, PROSENAK, Damijan, BOŽIČNIK, Stanislav. Družbena odgovornost (podjetij) - inovacija ekonomije k zadostni in potrebni celovitosti obnašanja ljudi. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.). Eseji o družbeni odgovornosti : knjiga na zgoščenki, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO; Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije: Zavod Ypsilon, 2010, [19] str. [COBISS.SI-ID 10510364]

22. PROSENAK, Damijan, MULEJ, Matjaž. Kriza kapitalizma - priložnost za vzpostavitev družbeno odgovornega "kapitalizma 2.0"?. V: MULEJ, Matjaž (ur.), HRAST, Anita (ur.). Eseji o družbeni odgovornosti : knjiga na zgoščenki, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO; Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije: Zavod Ypsilon, 2010, [11] str. [COBISS.SI-ID 10508828]

23. MULEJ, Matjaž, ŠTRUKELJ, Tjaša, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, ŽENKO, Zdenka, POTOČAN, Vojko, PROSENAK, Damijan. Peta faza razvoja podlag za konkurenčnost - nov položaj visokega šolstva. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2010, letn. 2, št. 2. http://journal.doba.si/letnik_2_(2010)_st__2. [COBISS.SI-ID 512509488]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 2. 2016